Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 4:4 Верен (VBG)

Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото Този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 4

Изглед 1 Йоаново 4:4 в контекст