Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 3:8 Верен (VBG)

Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 3

Изглед 1 Йоаново 3:8 в контекст