Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 3:17 Верен (VBG)

Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си за него, как обитава в него Божията любов?

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 3

Изглед 1 Йоаново 3:17 в контекст