Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 2:17 Верен (VBG)

И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 2

Изглед 1 Йоаново 2:17 в контекст