Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 1:9 Верен (VBG)

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 1

Изглед 1 Йоаново 1:9 в контекст