Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 6:13 Верен (VBG)

Заръчвам ти пред Бога, който оживотворява всичко, и пред Христос Иисус, който пред Понтийски Пилат засвидетелства добрата изповед,

Прочетете пълната глава 1 Тимотей 6

Изглед 1 Тимотей 6:13 в контекст