Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 1:13 Верен (VBG)

мен, който преди това бях хулител, гонител и притеснител, но придобих милост, понеже като невеж върших това в неверие,

Прочетете пълната глава 1 Тимотей 1

Изглед 1 Тимотей 1:13 в контекст