Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 4:5 Верен (VBG)

не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;

Прочетете пълната глава 1 Солунци 4

Изглед 1 Солунци 4:5 в контекст