Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 4:12 Верен (VBG)

за да живеете благоприлично пред външните хора и да не се нуждаете от никого.

Прочетете пълната глава 1 Солунци 4

Изглед 1 Солунци 4:12 в контекст