Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 3:8 Верен (VBG)

понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа.

Прочетете пълната глава 1 Солунци 3

Изглед 1 Солунци 3:8 в контекст