Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 3:5 Верен (VBG)

Затова, когато не можах повече да търпя, го изпратих, за да узная за вярата ви, да не би по някакъв начин да ви е изкушил изкусителят и трудът ни да бъде напразно.

Прочетете пълната глава 1 Солунци 3

Изглед 1 Солунци 3:5 в контекст