Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 1:4 Верен (VBG)

Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал;

Прочетете пълната глава 1 Солунци 1

Изглед 1 Солунци 1:4 в контекст