Старият Завет

Новият Завет

1 Коринтяни 7:39 Верен (VBG)

Жената е обвързана дотогава, докогато е жив мъжът є; но ако мъжът є умре, е свободна да се омъжи за когото иска, но само в Господа.

Прочетете пълната глава 1 Коринтяни 7

Изглед 1 Коринтяни 7:39 в контекст