Старият Завет

Новият Завет

1 Коринтяни 1:19 Верен (VBG)

Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля."

Прочетете пълната глава 1 Коринтяни 1

Изглед 1 Коринтяни 1:19 в контекст