Старият Завет

Новият Завет

Захария 3:9 Цариградски (BG1871)

Защото ето камика който турих пред Исуса, - върху единия този камик има седем очи: ето, аз ще начертая начертанието му, говори Господ Саваот, и ще залича беззаконието на оназ земя в един ден.

Прочетете пълната глава Захария 3

Изглед Захария 3:9 в контекст