Старият Завет

Новият Завет

Захария 14:2 Цариградски (BG1871)

И ще събера всичките народи Против Ерусалим на бой; И ще се превземе градът, И къщите ще се оберат, И жените ще се насилват; И половината от града ще излезе в плен, И остатъкът на людете не ще да се изтреби от града.

Прочетете пълната глава Захария 14

Изглед Захария 14:2 в контекст