Старият Завет

Новият Завет

Захария 1:20 Цариградски (BG1871)

И Господ ми показа четирма дърводелци.

Прочетете пълната глава Захария 1

Изглед Захария 1:20 в контекст