глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Старият Завет

Новият Завет

Йов 23 Цариградски (BG1871)

1. И отговори Иов та рече: -

2. И днес оплакването ми е горко: Раната ми е по-тежка от стенанието ми.

3. Ах, да бих знаел де да го намеря! Отишел бих до престола му:

4. Изложил бих съд пред него, И напълнил бих устата си с доказателства:

5. Познал бих думите които би ми той отговорил, И разумял бих що щеше да ми рече!

6. Да ли с голяма сила щеше да се препира с мене? Не! но щеше да тури в мене сила.

7. Тогаз можеше праведният да се разговори с него; И аз бих се освободил за всегда от Съдията си.

8. Ето, отхождвам напред, но няма го, И назад, но го не виждам,

9. Наляво, дето работи, но не мога да го видя: Крие се надясно, и го не виждам.

10. Знае обаче пътя ми: изкусил ме е: Ще изляза като злато.

11. Ногата ми хвана стъпките му: Упазих пътя му и не се уклоних

12. От заповедта на устните му, и не се оттеглих назад. Съхраних думите на устата му повече от нуждната си храна.

13. Но той е в едно намерение; и кой може да го отвърне? И което желае душата му прави.

14. Защото върши което ми е определено; И много таквиз има у него.

15. За това ужасавам се от лицето му: Размишлявам, и треперя от него.

16. Защото Бог умекчи сърдцето ми, И Всесилний ме ужаси;

17. Понеже не бидох отсечен преди тъмнината, И не скри мрака от лицето ми.