Старият Завет

Новият Завет

Йон 1:6 Цариградски (BG1871)

И приближи се при него корабоначалникът та му рече: Защо спиш? Стани, призови Бога си, негли Бог ни помене и не загинем.

Прочетете пълната глава Йон 1

Изглед Йон 1:6 в контекст