глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Старият Завет

Новият Завет

Йон 1 Цариградски (BG1871)

1. И слово Господне биде към Иона сина Аматиев и рече:

2. Стани, иди в Ниневия, големия град, та проповядай против него; защото нечестието им възлезе пред мене.

3. И стана Иона за да побегне в Tарсис от лицето на Господа; и слезе в Иопия и намери кораб който отхождаше в Тарсис, и заплати превоза му и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от лицето на Господа.

4. Но Господ подигна голям вятър върху морето, и стана голяма буря в морето; и корабът бедствуваше да се съкруши.

5. И корабниците се уплашиха, и извикаха всеки към своя си бог, и хвърлиха в морето съсъдите които бяха в кораба, за да олекне от тях; а Иона бе слязъл в дъното на кораба и легнал, и спеше дълбоко.

6. И приближи се при него корабоначалникът та му рече: Защо спиш? Стани, призови Бога си, негли Бог ни помене и не загинем.

7. И рекоха всеки на ближния си: Елате и да хвърлим жребие та да познаем заради кого е това зло върху нас. И хвърлиха жребие; и падна жребието върху Иона.

8. Тогаз му рекоха: Кажи ни сега за кого е това зло върх нас. Каква ти е работата? и от де идеш? От коя си земя? и от кои си люде?

9. А той им рече: Аз съм Евреин; и боя се от Господа Бога небеснаго който направи морето и сушата.

10. Тогаз се уплашиха человеците с голям страх, и му рекоха: Що е това което си направил? Защото познаха человеците че бягаше от лицето Господне, понеже беше им обявил това.

11. И рекоха му: Що да ти сторим за да се утиши морето за нас? Защото морето се обуряваше още повече.

12. И рече им: Вземете ме та ме хвърлете в морето, и морето ще се утиши за вас; защото аз познавам че поради мене стана тая голяма буря върху вас

13. А человеците гребяха силно за да се върнат към сушата, но не можаха; защото морето се обуряваше още повече против тях.

14. За то извикаха към Господа и рекоха: Молим се, Господи, молим се да не загинем заради живота на тогози человек; и не налагай върх нас неповинна кръв; защото ти, Господи, си направил както си щял.

15. И взеха Иона и го хвърлиха в морето; и морето се спря от яростта си.

16. Тогаз человеците се убояха от Господа с голям страх; и принесоха жъртва Господу, и направиха обричания.

17. И бе определил Господ една голяма риба да погълне Иона. И пребиде Иона в корема на рибата три дни и три нощи.