Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 6:2 Цариградски (BG1871)

за да се боиш от Господа Бога твоего, да съхраняваш всичките му повеления, и заповедите му които ти аз заповядвам, ти, и син ти, и синът на сина ти през всичките дни на живота ти, за да ти се продължат дните.

Прочетете пълната глава Второзаконие 6

Изглед Второзаконие 6:2 в контекст