Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 33:23 Цариградски (BG1871)

И за Нефталима рече: О Нефталиме, насищени от благоволение, И изпълнени с благоволение Господне, Наследи ти запад и юг.

Прочетете пълната глава Второзаконие 33

Изглед Второзаконие 33:23 в контекст