Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 25:7 Цариградски (BG1871)

Ако ли человекът не се благодари да вземе на брата си жената, тогаз братовата му жена да възлезе на градските порти при старейшините и да рече: Девер ми се отрича да възстави името на брата си в Израил: не ще да изпълни към мене длъжността на девер.

Прочетете пълната глава Второзаконие 25

Изглед Второзаконие 25:7 в контекст