Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 23:14 Цариградски (BG1871)

Защото Господ Бог твой ходи през сред стана ти за да те избавя, и да предава враговете ти пред тебе; за това станът ти трябва да бъде свет, за да не види нещо нечисто в тебе и се отвърне от тебе.

Прочетете пълната глава Второзаконие 23

Изглед Второзаконие 23:14 в контекст