Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 16:19 Цариградски (BG1871)

Да не развратиш съд: да не гледаш на лице нито да вземаш дар, защото дарът заслепява очите на мъдрите, и превраща думите на праведните.

Прочетете пълната глава Второзаконие 16

Изглед Второзаконие 16:19 в контекст