Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 13:16 Цариградски (BG1871)

И да събереш всичките му користи всред стъгдата му, и да изгориш с огън града; и всичките му користи съвсем да изгориш за Господа Бога твоего; и да бъде вечно той развалини, вече да се не съгради.

Прочетете пълната глава Второзаконие 13

Изглед Второзаконие 13:16 в контекст