Старият Завет

Новият Завет

Софоний 3:9 Цариградски (BG1871)

Защото тогаз ще туря в народите език чист, За да призовават всичките името Господне, Да му работят под един хомот.

Прочетете пълната глава Софоний 3

Изглед Софоний 3:9 в контекст