Старият Завет

Новият Завет

Софоний 3:18 Цариградски (BG1871)

Ще събера оскърбените заради праздниците Които са от тебе, На които бе тежина поношението му.

Прочетете пълната глава Софоний 3

Изглед Софоний 3:18 в контекст