Старият Завет

Новият Завет

Софоний 3:11 Цариградски (BG1871)

В онзи ден няма да се срамуваш Заради всичките си деяния чрез които си беззаконувал против мене; Защото тогаз ще отнема отсред тебе онези Които се хвалят в гордостта ти; И няма вече да велеречиш заради светата ми гора.

Прочетете пълната глава Софоний 3

Изглед Софоний 3:11 в контекст