Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:9 Цариградски (BG1871)

За то, жив съм аз, говори Господ на Силите, Бог Израилев, Непременно Моав ще бъде като Содом, И Амоновите синове като Гомор, Място на коприви, и солници, и винагишна пустота: Остатъкът на людете ми ще ги обере; И остатъка на народа ми ще ги наследи.

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:9 в контекст