Старият Завет

Новият Завет

Рут 1:7 Цариградски (BG1871)

И излезе от мястото дето беше тя, и двете й снахи с нея, и вървяха в пътя да се върнат в Юдината земя.

Прочетете пълната глава Рут 1

Изглед Рут 1:7 в контекст