Старият Завет

Новият Завет

Псалми 96:12 Цариградски (BG1871)

Да се възвеселят полетата и всичко което е на тях. Тогаз ще се зарадват всичките дървета на дъбравата

Прочетете пълната глава Псалми 96

Изглед Псалми 96:12 в контекст