Старият Завет

Новият Завет

Псалми 12:8 Цариградски (BG1871)

Нечестивите ходят изоколо Когато нищожните се възвишават между человеческите синове.

Прочетете пълната глава Псалми 12

Изглед Псалми 12:8 в контекст