Старият Завет

Новият Завет

Псалми 115:9 Цариградски (BG1871)

Израилю, уповай на Господа: Той им е помощник и щит.

Прочетете пълната глава Псалми 115

Изглед Псалми 115:9 в контекст