Старият Завет

Новият Завет

Псалми 115:11 Цариградски (BG1871)

Които се боите от Господа, уповайте на Господа: Той им е помощник и щит.

Прочетете пълната глава Псалми 115

Изглед Псалми 115:11 в контекст