Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 5:18 Цариградски (BG1871)

Заради запустението на гората Сион Лисиците ходят по нея.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 5

Изглед Плач Еремиев 5:18 в контекст