Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 4:6 Цариградски (BG1871)

И наказанието за беззаконието на дъщерята на людете ми стана по-голямо от наказанието на греха на Содом, Който биде съсипан в едно мъгновение, без да са действували върх него человечески ръце.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 4

Изглед Плач Еремиев 4:6 в контекст