Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 4:1 Цариградски (BG1871)

Как почерня златото! измени се най-чистото злато! Каменете на светилището се пръснаха по ъгловете на всичките пътища.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 4

Изглед Плач Еремиев 4:1 в контекст