Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 3:27 Цариградски (BG1871)

Добро е человеку да носи хомот в младостта си.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 3

Изглед Плач Еремиев 3:27 в контекст