Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 2:2 Цариградски (BG1871)

Господ изтреби всичките жилища Яковови, и не пожали: Разори с яростта си твърделите на Юдината дъщеря: Събори ги до земята: оскверни царството и началниците му:

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 2

Изглед Плач Еремиев 2:2 в контекст