Старият Завет

Новият Завет

Песен На Песните 7:8 Цариградски (BG1871)

Рекох: Ще възляза на финика, ще хвана ветвите му; И, ето, съсците ти ще бъдат като граздове на лоза, И уханието на носа ти като ябълки,

Прочетете пълната глава Песен На Песните 7

Изглед Песен На Песните 7:8 в контекст