Старият Завет

Новият Завет

Песен На Песните 3:1 Цариградски (BG1871)

През нощта на леглото си Потърсих оногоз когото обича душата ми: Потърсих го, и го не намерих.

Прочетете пълната глава Песен На Песните 3

Изглед Песен На Песните 3:1 в контекст