Старият Завет

Новият Завет

Песен На Песните 1:6 Цариградски (BG1871)

Не ме гледайте че съм почерняла, Понеже слънцето ме е погледнало: Синовете на майка ми се разгневиха против мене, Туриха ме пазач на лозята: Своето лозе не упазих.

Прочетете пълната глава Песен На Песните 1

Изглед Песен На Песните 1:6 в контекст