Старият Завет

Новият Завет

Осия 14:5 Цариградски (BG1871)

Аз ще съм като роса на Израиля: Като крин ще процъвти той, И ще разпростре корените си като дърво Ливаново.

Прочетете пълната глава Осия 14

Изглед Осия 14:5 в контекст