глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Старият Завет

Новият Завет

Осия 14 Цариградски (BG1871)

1. Израилю, обърни се към Господа Бога твоего; Защото си паднал ти чрез беззаконието си.

2. Вземете със себе си думи И обърнете се към Господа: Речете му: Отнеми всеко беззаконие наше, И приими ни благосклонно; И ще отдадем жъртви от устните си.

3. Асур няма да ни спаси: Ние няма да ездим на коне; И няма вече да речем на дялото на ръцете си: Богове сте ни; Защото чрез тебе ще се помилва сирачето.

4. Ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя от своя воля; Защото яростта ми се отвърна от него.

5. Аз ще съм като роса на Израиля: Като крин ще процъвти той, И ще разпростре корените си като дърво Ливаново.

6. Ветвите му ще се разпрострат: Славата му ще бъде като на маслина, И уханието му като Ливановото.

7. Ще се върнат и седнат под сенката му: Ще се съживят като жито, И ще прорастат като лоза: Поменът му ще бъде като вино Ливаново.

8. Ефрем ще рече: Що имам вече с идолите? Аз чух и го пазих: Аз му съм като елха приснозелена: От мене плодът ти произлезе.

9. Кой е мъдър, и ще разумее тези неща? Разумен, и ще ги познае? Защото са прави пътищата Господни, И праведните ще ходят по тях, А престъпниците ще паднат в тях.