Старият Завет

Новият Завет

Неемия 3:18 Цариградски (BG1871)

След него поправиха братята им, Вавай Инададовът син, началникът на другата половина на Кеилското окръжие.

Прочетете пълната глава Неемия 3

Изглед Неемия 3:18 в контекст