Старият Завет

Новият Завет

Наум 3:17 Цариградски (BG1871)

Големците ти са като скакалци, И главатарите ти като множество от скакалци Които седят на плетищата в студен ден; Но като изгрее слънцето, бягат, И местото им не се познава де бяха.

Прочетете пълната глава Наум 3

Изглед Наум 3:17 в контекст