Старият Завет

Новият Завет

Наум 3:14 Цариградски (BG1871)

Извади си вода за обсадата, Уякчи твърделите си, Влез в калта и стъпчи глината, Поправи кирпичената пещ.

Прочетете пълната глава Наум 3

Изглед Наум 3:14 в контекст