Старият Завет

Новият Завет

Наум 3:13 Цариградски (BG1871)

Ето, людете ти са жени всред тебе: Вратата на земята ти Ще са съвсем отворени на враговете ти: Огън ще пояде вереите ти.

Прочетете пълната глава Наум 3

Изглед Наум 3:13 в контекст