глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Старият Завет

Новият Завет

Михей 5 Цариградски (BG1871)

1. Събери се сега на пълкове, дъщи на пълкове: Турена е обсада против нас: Ще поразят съдията на Израиля със жезъл в челюстта.

2. И ти Витлеем Ефрато, Ако и да си малък за да бъдеш между тисящите Юдини, Из тебе ще излезе за мене онзи който ще бъде вожд в Израил, На когото изходите са из начала, от дни вечни.

3. За то ще ги остави До времето в което раждащата ще роди: Тогаз остатъкът на братята му Ще се върне при Израилевите синове.

4. И той ще стои и упасе с крепостта Господня, С величеството на името на Господа Бога своего; И те ще се населят; Защото сега ще се увеличи той до краищата на земята.

5. И той ще бъде мир: Когато Асириецът дойде в земята ни, И когато стъпи в палатите ни, Тогаз ще повдигнем против него седем пастири, И осем начални человеци;

6. И ще поядат Асирийската земя с меч, И земята на Нимрода у входовете й; И ще ни освободи от Асириеца Когато дойде в земята ни И когато стъпи в пределите ни,

7. И остатъкът Яковов ще е всред много народи Като роса от Господа, Като капки от дъжд на трева Която не чака от человека, Нито се надее на человечески синове.

8. И остатъкът на Якова ще бъде между народи, Всред много племена, Като лъв между скотове в дъбрава, Като млад лъв между стада от овци, Който като минува тъпче и разкъсва, и няма кой да освобождава.

9. Ръката ти ще се възвиси върх противниците ти, И всичките ти врагове ще се изтребят.

10. И в онзи ден, говори Господ, Ще изтребя конете ти отсред тебе, И ще погубя колесниците ти.

11. И ще изтребя градовете на твоята земя, Ии ще съсипя всичките ти твърдели.

12. И ще изтребя обаянията от ръката ти; И не ще имаш вече прокобители.

13. И ще изтребя идолите ти И кумирите ти от отсред тебе; И не ще се поклониш вече на делото на ръцете си.

14. И ще изкореня Ашерите ти отсред тебе, И ще съсипя градовете ти;

15. И ще направя отмъщение с ярост и с гняв върх народите Които не ме послушаха.